De Verklaring van 30 november

Wij van de Stichting Herstel en Terugkeer zijn een vraagbaak voor media, politiek en organisaties om vanuit onze deskundigheid te reageren op onderwerpen rond delict, straf, herstel en terugkeer. Soms doen we dat door ons te laten interviewen, een stuk te schrijven of een filmpje op te nemen, maar vaak ook vragen we mensen uit ons netwerk om te reageren of zijn er stukken beschikbaar, bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoeken, die geraadpleegd kunnen worden.

Omdat wij onafhankelijk willen zijn en niet willen spreken vanuit een politieke richting of bepaalde religieuze achtergrond is het belangrijk om duidelijk te zijn over de basiswaarden waar wij voor staan en van waaruit wij onze adviezen geven.

Wij zijn ondertekenaar van de Verklaring van 30 november 2019, opgesteld door een groep vrienden uit België en onze adviezen zijn altijd in lijn met de verklaring!

De verklaring is een document van gelijkgestemden dat langzaam zijn weg vindt door Nederland en België. Het is een gedachtengoed, een beweging en geen organisatie of instituut. Hieronder de Verklaring en de ondertekenaars.


Je ook nu nog de Verklaring onderschrijven. Je doet dit gewoon door een mail met die intentie te sturen naar deverklaringvan30november@gmail.com.

               

Verklaring van 30 november 2019

Wij geloven dat onderstaande hervormingen nodig zijn om een SAMENleving te maken waarin mensen bevrijd worden van de honger naar geld en elkaar en hun omgeving opnieuw kunnen waarderen:

° de economie wordt terug ten dienste gesteld van mens en natuur, met een boekhouding waarin de bescherming van mens en natuur verankerd wordt;

° domeinen van gemeenschappelijk belang worden uit de greep van de vrije markt gehouden of gehaald; onderwijs, zorg, mobiliteit, cultuur, fiscaliteit, communicatie, energie, landbouw en justitie zijn domeinen waar winst niet mag nagestreefd worden;

° zorg, interdependentie, introspectie, beschouwing, humor, liefde en rechtvaardigheid worden boven materiële vooruitgang geplaatst;

° er wordt bewustzijn gecreëerd voor de grenzen van de materiële en de virtuele groei;

° de overheid wordt in haar herverdelende rol verantwoordelijk gehouden voor een faire verdeling van de rijkdom en voor het doen naleven van de fundamentele rechten van de mens

° de emancipatie van de mensheid wordt bevorderd door begrippen als “Werk”, “Productiviteit” en “Vooruitgang” te herdenken en te herdefiniëren.

Ondertekenaars van de Verklaring van 30 november 2019

Hans Claus                                                        Anniek Gavriilakis

Ilse Kerkove                                                     Lieven Nollet

Hans Vanhaesebroeck                                      Marie-Ange Demuysere

Nikolaas Bullynck                                         Universiteit voor Maatschapp.Belang vzw

Nathalie van Eeden                                      Bernard van der Kar

Fairisme vzw                                                 Dirk Tuypens                                   

András László                                                Commons Lab Antwerpen Vzw  

Mattias Van Hulle                                         Soetkin Vervaet 

Piet Herregods                                              Herman Vervaet 

Marleen Verschraegen                                  Patrick Deboosere

Anneleen De Bonte                                       Sara Brankaer 

Eric Boydens                                                 Koen Timmerman 

Marie Loop                                                    Kristien De Boodt

Ria Baeck                                                      Frans Douw

Gert Jan Slump                                              Katelijne Vervaet

Lieven De Pril                                               Geert Six

Thomas Van Walle                                        Wichert van Bethlehem

Marleen Brutyn                                             Paul Pataer                

Roger De Zitter                                             Arne de Jaegere

Paul Verhaeghe                                             Jan Welffens

Greet Verbruggen                                         Peter de Ridder

Peter Vervaet                                                 Jac Debruyn

Franky De Cooman                                       Johan Melotte

Nicole Van Overstraeten                              Jeroen Laureyns

Reginald Deschepper                                   Happonomy vzw

Dominique Willaert                                      Xenia Orgielewski

Mark Anthierens                                           Christelijke Mutualiteiten

Dirk De Wachter                                           Jan Van Vaek

Koen De Waegenaere                                   Pax Christi

Matthias Schoenaerts                                    Jean-Louis Bosmans

Joost Benoit                                                   Vanessa Pauwels

Jonas Van der Slycken                                  Veronique Aicha

Eddy Van Hemelrijck                                   Geert Degrande

Mischa Verheijden                                        Elke Leyman

r-evolutie                                                        re-story

Peter Wouters                                                Jef Vermaere

Christophe Bohn                                           Rita Audenaert

Eva Van Tulden                                            Nele Carlier

Bob de Wit                                                     Anke Siegers

Jan Rotmans                                                  Dorothy Arts

Kristine Beckers                                            Filip van Meenen

Ingrid Larik                                                   Werner Sels

Ron Van Es                                                    Jan Dewitte

Greet Heylen                                                 Katrien Van Kerkhoven

Veerle Huygen                                              Wim Van Cappellen

Jan Bossuyt                                                   Serge Dielens

Frederic Meyvaert                                        Kimberley Vande Walle

Els Hertogen                                                  Jan Ducheyne

Noortje Wiesbauer                                       Joris De Draeck

Wally Goyvaerts                                           Gaya Vanstraelen

Jos Wouters                                                   Cindy Lambert

Nicole Schreppers                                         Rob Adank

Maarten Van Damme                                   Christophe Busch

Aurélie De Cock                                            Roger Deylgat

Dirk Holemans                                              Elisa Bulckens

Marc Van Craen                                           Raymond Vandebeek

Frans Declerck                                              Ellen Comhaire

Marieke Van Coppenolle                             Chaïm De Mulder

Stephen Feldman                                          Will van Broekhoven

Geert Boydens                                               Gert De Nutte

Marleen Van Esser                                       Steven Mahieu

Rik Pinxten                                                    Lennart Soberon

Amaury de Cocqueau                                 Rudi Deruytter

Henk de Smaele                                          Kurt Defrancq

Koen Vandyck                                              Vera Vermassen

Leo van de Voort                                         Anne Marescaux

Leen van den Berg                                      Benedikte Zitouni

Jan De Cock                                                  Madeleen Mulder

Jacques Dierckx                                          Without Walls

Agnes Steenssens                                       Theo Vaes

Christine Mussche                                       Robur op Den Eik vzw

Nora Synaeve                                               Eveline Coppin

Steven Vromman                                        Gilbert Panis

Anne Martine Humblet                              Thibaut Georgin

B.Right                                                          Cathérine Keupers

Patricia Schellekens                                   Reach Out vzw

Daniel Billiet                                                 Mathieu Bussels

Peter Callewaert                                         Bea Claus

Thomas Matthys                                          Peter Vandermeersch

Bart Schoovaerts                                        Wim Callewaert

Hans Vanhaesebroeck                               Bart Dauwe

Bieke Callebert                                            Eddy D’Haenens

Roland Moreau                                            Martine Van Gheluwe

Luc Vanderschueren                                   Bart De Bondt

Paul Cox                                                        Lynn Formesyn

Erik Baelus                                                    Lien Vrijders

Karin Hanus                                                  An Drieghe

Bert Vanhulle                                               Michaël Vervoort

An Vanhulle


4 thoughts on “De Verklaring van 30 november

 1. Ha Frans,

  De verklaring krijgt voor mij steeds meer betekenis. Ik mis mijn naam trouwens bij de ondertekenaars, maar dit ter zijde.
  Ik ben momenteel bezig een boekenserie van drie boeken te lezen die mij naar binnen zuigen. Ze voelen als thuiskomen! Ze komen voor mij net op een moment dat een heleboel puzzelstukjes uit mijn leven op hun plaats vallen.
  Misschien is het raadzaam dat jij ook eens in deze boeken duikt. In ieder geval onderschrijft het de noodzaak dat onze “beweging” waar ik ook Herstel en Terugkeer onder schaar, juist nu ontstaat en noodzakelijk is. Het bevestigt in ieder geval mijn wens meer met de verklaring en H&T te gaan doen.
  Momenteel ben ik bij deel 2 van de serie begonnen met aantekeningen te maken. Ik herken namelijk erg veel in de boeken, en maak interessante associaties met voorvallen uit mijn eigen leven. Ik wil die gaan uitwerken op papier. Waar dit toe leidt, we will see!

  Ik heb sterk ook een visioen waarbij ik ons weer eens aan de keukentafel zie zitten, hahahahaha. Lijkt mij weer eens tijd! Volgens mij hebben wij elkaar veel te vertellen.

  groetjes, Wichert. Ook aan de rest daar in jouw bubbel! Mooie initiatieven ontwikkelen jullie momenteel! Super!

  ________________________________
  Van: Frans Douw
  Verzonden: woensdag 24 maart 2021 05:45
  Aan: wichert58@hotmail.com
  Onderwerp: [New post] De Verklaring van 30 november

  fransdouw posted: ” Wij van de Stichting Herstel en Terugkeer zijn een vraagbaak voor media, politiek en organisaties om vanuit onze deskundigheid te reageren op onderwerpen rond delict, straf, herstel en terugkeer. Soms doen we dat door ons te laten interviewen, een stuk t”

  Like

 2. Pingback: Frans Douw – Herstel en terugkeer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s