Families Gevangen

Stichting Herstel en Terugkeer

1-9-2021

‘Families Gevangen’

Stichting Herstel en Terugkeer heeft deze zomer als proef een cursus aangeboden aan een kleine groep ‘Achterblijvers’. De cursus ‘Families Gevangen’ is een uniek en nieuw aanbod. Samen met de deelnemers wordt de cursus ‘werkendeweg’ (door)ontwikkeld.   Onder ‘achterblijvers’ verstaan wij de partner, het gezin, de familieleden en overige naasten van mensen die gedetineerd zijn, de minimum leeftijd van deelnemers is 18 jaar.

De deelnemers en de trainers zijn positief over het verloop en de resultaten. Er is veel behoefte aan kunnen vertellen, ‘ventileren’, geloofd en gerespecteerd worden. De deelnemers ervaren dat ze in een isolement zijn geraakt, deels doordat de omgeving zich afkeert, mede-schuldig maakt (‘Het ligt aan de opvoeding’) deels doordat zij door schaamte en schuldgevoelens de omgeving mijden en zelfs goede vrienden en familieleden niet informeren over wat er aan de hand is. De relaties tussen partners, binnen het gezin en met de gedetineerde komen fors onder druk te staan.

Het programma bestaat uit 5 sessies van 120- 180  minuten. De deelnemers leren welke rol(len) zij hebben binnen de  relatie, kijken naar de manier waarop deze door gezinsleden worden ingevuld en ervaren zij  welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.  Vervolgens kijken we naar de verandering die is ontstaan door detentie van het familielid en verkennen we hoe de rollen en onderlinge banden binnen het gezin en de relatie op een constructieve manier kunnen worden herzien en/of verstevigd en/of hersteld. Het doel van de cursus is de deelnemers toe te rusten met een ‘gereedschapskist’ waarmee zij de relatie met de gedetineerde, in het gezin en met hun omgeving kunnen onderhouden, verbeteren en herstellen.  De cursus is gebaseerd op theorieën uit de psychologie, die op een praktische manier zijn uitgewerkt: cognitieve gedragstherapie; systeembenadering en het Good Lives Model.

‘Dit is nodig om verder te komen, want je bent erg op jezelf teruggeworpen. Je komt weer aan jezelf toe, dat is waardevol. Jullie geven het gevoel er niet alleen voor te staan, er zijn meer mensen die dit meemaken. Dat roept een veilig gevoel op.‘

‘Je begrijpt elkaar gauw, je zit in hetzelfde schuitje, je vangt de signalen op.  De eerste keer viel al een last van mijn schouders. Mensen begrijpen je.’

In november 2021 start een tweede groep van maximaal 6 deelnemers. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Stichting Herstel en Terugkeer. Alle gegadigden zijn vooraf telefonisch gesproken om uitleg en informatie te geven en eerste vragen te beantwoorden. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s